Chodník podél silnice III/48413 I. a II. etapa a podél silnice III/48414 III. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Chodník podél silnice III/48413 I. a II. etapa a podél silnice III/48414 III. etapa zadávané zadavatelem Obec Janovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Janovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Chodník podél silnice III/48413 I. a II. etapa a podél silnice III/48414 III. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace chodníků v obci Janovice, dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného položkového výkazu. Položkový rozpočet, výkaz výměr a jeho ocenění bude rozděleno na tři jednotlivé etapy. Předmětem zakázky bude dále kompletní inženýrská činnost vedoucí k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Předmětem díla je návrh chodníků z betonové dlažby v etapách dle zadání, zatrubnění stávajících příkopů, návrh řešení vjezdů k nemovitostem křižujících plánovaný chodník, kolize s oplocením sousedních nemovitostí, vhodné řešení překonání vodotečí, řešení přechodů a bezpečnostních prvků souvisejících s výstavbou a provozem chodníků. Dále zajištění polohopisného a výškopisného zaměření stavby. Součástí řešení a zpracování dokumentace jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých uchazeč ví, nebo podle svých odborných zkušeností má vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba. Povrch chodníků bude řešen jako dlážděný betonovou zámkovou dlažbou. V rámci projektové dokumentace bude rovněž řešen i odvod povrchových vod z komunikací. V rámci přechodů pro chodce požadujeme návrh bezpečnostních prvků.
Maximální předpokládaný rozsah této zakázky je 1.200.000, -Kč s DPH. S ohledem na aktuální potřebu zadavatele si zadavatel vyhrazuje právo rozsah díla a cenu díla měnit.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000006

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

6/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Projektové práce

Místo plnění veřejné zakázky

Janovice u Frýdku - Mistku

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

991 735,50 bez DPH (1 200 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

16. 7. 2015, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: místostarosta

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Svatopluk Běrský

Kontaktní e-mail: s.bersky@obecjanovice.cz

Kontaktní telefon: 727962292

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Chodník podél silnice III/48413 I. a II. etapa a podél silnice III/48414 III. etapa.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 0. 0. 0000 Zobrazit
Krycí list nabídky 3. 7. 2015 Zobrazit
Čestné prohlášení 3. 7. 2015 Zobrazit
Situace trasy 3. 7. 2015 Zobrazit
Návrh smlouvy o dílo 3. 7. 2015 Zobrazit
Smlouva o dílo Ingremo 4. 8. 2015 Zobrazit
Smlouva o dílo Šnupárek 14. 8. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap