Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro obec Husinec – varovný informační systém

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro obec Husinec – varovný informační systém zadávané zadavatelem Obec Husinec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Husinec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro obec Husinec – varovný informační systém

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace varovného a informačního systému obce Husinec zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti obce a místních částí prostřednictvím venkovních akustických jednotek a vybudování lokálního varovného systému hladinoměrů pro včasné varování obyvatel.
Požadavek bude zajištěn prostřednictvím dílčích vzájemně souvisejících úkonů v rozsahu:

• Výstavba řídicího pracoviště, s možností ovládání varovného systému a zajištění dat z hladinoměrů, s řídicím PC a zálohováním nepřetržitelným zdrojem energie
• 51 ks venkovních digitálních obousměrných hlásičů
• 136 ks venkovních reproduktorů
• 1ks hladinoměr integrovaný do VIS
• 1ks rádiový převaděč
• 1ks mobilní pracoviště s anténou

Externí odkaz na bližší informace

http://www.husinec-rez.cz/

Poznámka

Jedná se o zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a metodiky SFŽP ČR

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

31000000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění VZ je obec Husinec.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 617 880,- bez DPH (3 167 635,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 8. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 8. 2014

Lhůta pro podání nabídek

26. 8. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ARR – Agentura regionálního rozvoje s.r.o., U Jezu 525/4, 460 01 Liberec

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. František Balek

Kontaktní e-mail: f.balek@arr-nisa.cz

Kontaktní telefon: +420 604 446 789

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro obec Husinec – varovný informační systém.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap