Dětské hřiště a výsadba keřů v relaxační zóně v Řeži

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dětské hřiště a výsadba keřů v relaxační zóně v Řeži zadávané zadavatelem Obec Husinec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Husinec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dětské hřiště a výsadba keřů v relaxační zóně v Řeži

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce nezbytné k vybudování Dětského hřiště a výsadba keřů v lokalitě budované Relaxační zóny v Řeži, na pozemcích parc. č. 363/28, 363/29, 363/42 a 345/49 v k. ú. Husinec u Řeže, Praha – východ, které jsou ve vlastnictví obce Husinec dle přiložené projektové dokumentace vypracované ARW pb, s.r.o. Výhledské náměstí 614/11, 165 00 Praha 6, IČ: 24161683, (viz Příloha č. 1) a v souladu s územním souhlasem vydaným dne 11. 1. 2017 (viz Příloha č. 2).

Cílem investice je doplnění Relaxační zóny se sportovními prvky v Řeži o Dětské hřiště, výsadbu keřů a osazení informační tabule na rozcestí u lávky přes řeku Vltavu.
Předmětem úprav bude osazení dětské skluzavky, pískoviště a houpacích koníků, osazení laviček a cyklostojanů a informační tabule na rozcestí u Lávky přes Vltavu.
Kompletní vymezení předmětu zakázky je uvedeno v projektové dokumentaci (viz Příloha č. 1) a výkazu výměr.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Husinec

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

291 760,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

284 838,92 bez DPH (344 655,09 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

284 838,92 bez DPH (344 655,09 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 7. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 7. 2017

Lhůta pro podání nabídek

10. 8. 2017, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Husinec

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ivana Zrzavá

Kontaktní e-mail: mistostarosta@husinec-rez.cz

Kontaktní telefon: +420 602 330 325

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dětské hřiště a výsadba keřů v relaxační zóně v Řeži.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap