„WC NA PARKOVIŠTI NA HUKVALDECH“ (pozn. 2. vyhlášení výběrového řízení)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „WC NA PARKOVIŠTI NA HUKVALDECH“ (pozn. 2. vyhlášení výběrového řízení) zadávané zadavatelem Obec Hukvaldy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hukvaldy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„WC NA PARKOVIŠTI NA HUKVALDECH“ (pozn. 2. vyhlášení výběrového řízení)

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Předmětem veřejné zakázky je realizace novostavby WC na parkovišti na Hukvaldech.
Rozsah stavebních prací je určen soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Práce neobsažené ve výkazu výměr nejsou součástí plnění.

Demolice původního objektu již byla provedena a není součástí budoucího plnění.

Projektová dokumentace a výkaz výměr je nedílnou součástí této dokumentace.


POZOR - Oznámení o změně profilu zadavatele!!!!
Dne 09.08.2019 byla ve Věstníku veřejných zakázek oznámena změna profilu zadavatele.
Novým profilem zadavatele je: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00297194

Externí odkaz na bližší informace

https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detailcontractors&rwr=wc-na-parkovisti-na-hukvaldech-pozn-2-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni

Poznámka

Projekt bude spolufinancován z Národního programu podpory cestovního ruchu
podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
DT 1/2019/117D72100 "WC na parkovišti na Hukvaldech“

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000007

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45200000-9, 45400000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je katastrální území Sklenov, parc. č. 354/1, obec Hukvaldy.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

970 339, 24 bez DPH (1 174 110,60 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

952 447,50 bez DPH (1 152 461,50 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 7. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 7. 2019

Lhůta pro podání nabídek

5. 8. 2019, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@administracezakazek.cz

Kontaktní telefon: +420 773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „WC NA PARKOVIŠTI NA HUKVALDECH“ (pozn. 2. vyhlášení výběrového řízení).

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „WC NA PARKOVIŠTI NA HUKVALDECH“ (pozn. 2. vyhlášení výběrového řízení) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
EUROprojekt build and technology s.r.o. (26843226) Uchazeč 1 223 818,20 Kč vč. DPH
1 011 420,00 Kč bez DPH
VAMOZ – servis, a.s. (25848461) Uchazeč 1 206 592,52 Kč vč. DPH
997 183,90 Kč bez DPH
ELIN servis s.r.o. (25396633) Dodavatel 1 152 461,50 Kč vč. DPH
952 447,50 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap