„ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ V KRNALOVICÍCH"

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ V KRNALOVICÍCH" zadávané zadavatelem Obec Hukvaldy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hukvaldy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ V KRNALOVICÍCH"

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Jedná se o stavbu vodovodu, liniovou stavbu podzemního vedení, jejímž účelem je zásobování pitnou, studenou vodou z veřejného vodovodu do lokality Krnalovice.
Více v podrobnostech projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je katastrální území obce Rychaltice, parc. čísla 1802/13, 1834, 1743, 1555/2, 1807/1, 1816, 1810, 1550, 1551, 81/10, 1776, 1737/4.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 429 198,08 bez DPH (2 939 329,68 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 823 826,69 bez DPH (2 206 830,29 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 823 826,69 bez DPH (2 206 830,29 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 4. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

9. 5. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o., Česká 1108/18, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 596117046, +420 773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ V KRNALOVICÍCH".

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ V KRNALOVICÍCH" zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Cobbler s.r.o. (46578463) Uchazeč 2 992 044,44 Kč vč. DPH
2 472 764,- Kč bez DPH
HYDROSPOR spol. s r.o. (47666374) Uchazeč 2 593 903,87 Kč vč. DPH
2 143 722,21 Kč bez DPH
Beskydská vodárenská s.r.o. (05670179) Dodavatel 2 206 830,29 Kč vč. DPH
1 823 826,69 Kč bez DPH
JANKOSTAV s.r.o. (25855581) Uchazeč 2 640 822,25 Kč vč. DPH
2 182 497,73 Kč bez DPH
INSTALL CZ, s.r.o. (25876643) Uchazeč 2 466 243,29 Kč vč. DPH
2 038 217,60 Kč bez DPH
LB 2000 s.r.o. (64618081) Uchazeč 2 293 811,- Kč vč. DPH
1 895 711,57 Kč bez DPH
Miroslav Raška – vodovody a kanalizace s.r.o. (26843099) Uchazeč 3 299 775,19 Kč vč. DPH
2 727 086,94 Kč bez DPH
TALPA – RPF, s.r.o. (64615391) Uchazeč 2 741 140,06 Kč vč. DPH
2 265 405,01 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ V KRNALOVICÍCH" zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
ALPINE Bau a.s. (02604795)
R&M GEODATA s.r.o. (27794962)
RV Styl s.r.o. (26821486)
VODING Hranice spol. s r.o. (42866456 )
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap