Obnova fasády rodného domu Leoše Janáčka na Hukvaldech

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obnova fasády rodného domu Leoše Janáčka na Hukvaldech zadávané zadavatelem Obec Hukvaldy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hukvaldy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obnova fasády rodného domu Leoše Janáčka na Hukvaldech

Předmět veřejné zakázky

Projekt řeší obnovu poškozené fasády na budově rodného domu hudebního skladatele Leoše Janáčka na Hukvaldech. Objekt se nachází v ochranném pásmu Hukvaldy – hrad. K památkovým hodnotám objektu patří především architektonické řešení objektu.
Na sávající budově byla v roce 2014 provedena výměna oken s úpravou parapetů a oprava dveří. Střecha objektu je v pořádku, je potřeba opravit dřevěné podbití říms olištováním.
Předmětem projektu je obnova fasády této budovy o ploše 580 m2. Navržená oprava vychází ze stávajícího členění, které musí respektovat původní barevné řešení. Problematická je oprava soklu sanační omítkou, protože ze strany uliční fasády je extrémně zatěžován stříkající vodou od projíždějících aut. Po opravě fasády bude potřeba provést i opravu stávajícího odvodňovacího žlabu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Hukvaldy č.p. 40

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

849 203,62 bez DPH (1 027 536,38 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 4. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 4. 2016

Lhůta pro podání nabídek

18. 4. 2016, 09:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: SELLER MORAVIA s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 773 90 90 80

Kontaktní datová schránka: e9qbdy7

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obnova fasády rodného domu Leoše Janáčka na Hukvaldech.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap