Most ev. č. HU-M-11 přes řeku Ondřejnici v obci Hukvaldy (U Lakovny č. p. 97)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Most ev. č. HU-M-11 přes řeku Ondřejnici v obci Hukvaldy (U Lakovny č. p. 97) zadávané zadavatelem Obec Hukvaldy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hukvaldy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Most ev. č. HU-M-11 přes řeku Ondřejnici v obci Hukvaldy (U Lakovny č. p. 97)

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu evidenční číslo HU-M-11 v katastru obce Hukvaldy.
Oprava mostu je navržena z důvodu špatného stavebně technického stavu.
Dále v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Poznámka

Projekt bude spolufinancován z národního programu Podpora a rozvoj regionů
Podpora rozvoje regionů 2019+
DT 117d8210C – Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
„Most ev. č. HU-M11 přes řeku Ondřejnici v obci Hukvaldy (u lakovny č.p. 97)“

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je obec Hukvaldy, most evidenční číslo HU-M-11 (u lakovny č. p. 97).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 161 938,49 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 4. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 3. 2019

Lhůta pro podání nabídek

11. 4. 2019, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o., Česká 1108/18, 700 30 Ostrava

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 596117046, +420 773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Most ev. č. HU-M-11 přes řeku Ondřejnici v obci Hukvaldy (U Lakovny č. p. 97).

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení 12. 4. 2019 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 12. 4. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap