Dodávka technického vybavení učebny dílen a nábytku učebny chemie, fyziky a kabinetu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka technického vybavení učebny dílen a nábytku učebny chemie, fyziky a kabinetu zadávané zadavatelem Obec Hukvaldy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hukvaldy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka technického vybavení učebny dílen a nábytku učebny chemie, fyziky a kabinetu

Předmět veřejné zakázky

Předmět zakázky je dělen na 2 dílčí plnění. Jednotlivá dílčí plnění jsou označena písmeny A a B. Dodavatel se může zúčastnit jednoho či dvou dílčích plnění. Každé dílčí plnění bude hodnoceno samostatně.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení učebny dílen (dílčí plnění A) a nábytek učebny fyziky, chemie a kabinetu (dílčí část B).
Předpokládaná hodnota dílčího plnění A je 405 000,-- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota dílčího plnění B je 465 000,-- Kč bez DPH.
Součástí ceny dodávky všech dílčích plnění je doprava do místa plnění, instalace/montáž (zapojení, oživení, sestavení), návod k obsluze a předání základních informací o fungování zařízení.
Popisy požadovaných parametrů předmětu zakázky jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 zadávací dokumentace. Uvedené parametry jsou pro účastníka zavazující. Účastník je povinen přílohy č. 1 a 2 vyplnit a přiložit k nabídce, s návrhem vlastního řešení tak, aby splnil a předložil soulad s požadovanými parametry (jen při dichotomickém požadavku použijte variantu ANO/NE, v dalších požadavcích rozveďte Vámi stanovené řešení).
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo v jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Zadavatel umožňuje návštěvu objektu účastníkům VŘ v pracovních dnech, dle předchozí telefonické domluvy s kontaktní osobou.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HERTIN Consulting s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Barbora Plochová

Kontaktní e-mail: barbora.plochova@hertin.cz

Kontaktní telefon: 603 190 144

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka technického vybavení učebny dílen a nábytku učebny chemie, fyziky a kabinetu.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap