Dodávka IT vybavení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka IT vybavení zadávané zadavatelem Obec Hukvaldy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hukvaldy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka IT vybavení

Předmět veřejné zakázky

Předmět zakázky je dělen na 3 dílčí plnění. Jednotlivá dílčí plnění jsou označena písmeny A - C. Dodavatel se může zúčastnit jednoho, dvou či všech dílčích plnění. Každé dílčí plnění bude hodnoceno samostatně.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení (dílčí plnění A), vybavení vnitřní konektivity školy (dílčí část B) a senzorových sad (dílčí část C).
Předpokládaná hodnota dílčího plnění A je 270.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota dílčího plnění B je 200.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota dílčího plnění C je 370.000,- Kč bez DPH.
Součástí ceny dodávky všech dílčích plnění je doprava do místa plnění, instalace/montáž (zapojení, oživení), návod k obsluze a předání základních informací o fungování zařízení.
Popisy požadovaných parametrů předmětu zakázky jsou uvedeny v přílohami č. 1 - 3 zadávací dokumentace. Uvedené parametry jsou pro účastníka zavazující. Účastník je povinen přílohy č. 1 - 3 vyplnit a přiložit k nabídce, s návrhem vlastního řešení tak, aby splnil a předložil soulad s požadovanými parametry (jen při dichotomickém požadavku použijte variantu ANO/NE, v dalších požadavcích rozveďte Vámi stanovené řešení).
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo v jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Zadavatel umožňuje návštěvu objektu účastníkům VŘ v pracovních dnech, dle předchozí telefonické domluvy s kontaktní osobou.

Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele na adrese: Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace, Hukvaldy 162, 739 64 Hukvaldy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace, Hukvaldy 162, 739 64 Hukvaldy.

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HERTIN Consulting s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Barbora Plochová

Kontaktní e-mail: barbora.plochova@hertin.cz

Kontaktní telefon: 603 190 144

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka IT vybavení.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap