Obnova místní komunikace Hrubá Skála – Žantov 2. etapa“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obnova místní komunikace Hrubá Skála – Žantov 2. etapa“ zadávané zadavatelem Obec Hrubá Skála. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hrubá Skála

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obnova místní komunikace Hrubá Skála – Žantov 2. etapa“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této zakázky s názvem „Obnova místní komunikace Hrubá Skála – Žantov 2. etapa“ je obnova úseku JV - SZ místní komunikace, označené v pasportu komunikací 8c. Úsek propojuje stávající křižovatky a je dlouhý 371 m. Stavba byla povolena Rozhodnutím – stavebním povolením Městského úřadu Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov, číslo jednací SÚ/14/2880/PEJ, toto stavební povolení nabylo právní moci dne 4.7.2014. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace zpracované ing. Ivou Ježkovou.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-014145

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VR18/004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Hrubá Skála

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 865 476,- bez DPH (3 467 226,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 5. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek

30. 5. 2018, 16:50:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lucie Procházková

Kontaktní e-mail: eurostap@seznam.cz

Kontaktní telefon: 608315755

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obnova místní komunikace Hrubá Skála – Žantov 2. etapa“.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Obnova místní komunikace Hrubá Skála – Žantov 2. etapa“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
EUROVIA CS a.s. (45274924) Dodavatel 3 620 320,- Kč vč. DPH
2 992 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap