Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v Českém středohoří- Hrobčice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v Českém středohoří- Hrobčice zadávané zadavatelem Obec Hrobčice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hrobčice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v Českém středohoří- Hrobčice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky jsou dodávky a služby spojené s úpravou druhové a prostorové skladby lesních porostů v Českém středohoří. Projekt na ploše cca 35 ha zahrnuje lesnické činnosti spojené
s výsadbou původních zcela chybějících nebo málo zastoupených lesních dřevin s následnou péčí
o ně ve formě ochrany proti nežádoucím vlivům jako je například poškození zvěří či nežádoucí bylinná vegetace. Dále je součástí předmětu zakázky taktéž vyhotovení a dodání propagačního materiálu v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce z OPŽP, dle pravidel publicity
z OPŽP a dle bodu 2.6 a 2.6.1 Projektové dokumentace. Při veškerých pracích musí být dodrženo platného zákona- LESNÍ ZÁKON Č. 289/1995 Sb. ZÁKON O LESÍCH. Zhotovitel prací musí k veškerému dodanému sadebnímu materiálu (sazenice) doložit List o jejich původu. Tento list musí být vydán lesní školkou, která má k provádění takovéto činnosti platnou licenci. Jinde pořízené sazenice nebudou uznány!
Přesná specifikace požadovaného plnění je dána projektovou dokumentací zpracovanou
k realizaci projektu financovaného z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu životní prostředí 2007-2013 s názvem: „Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v Českém středohoří- Hrobčice“. Zpracovatel projektu je společnost EKOLES-PROJEKT s.r.o. zastoupena panem Ing. Milanem Krylem- jednatelem společnosti. Kompletní projektová dokumentace, včetně výkazu výměr a mapových příloh je přiložena elektronicky na datovém nosiči CD s názvem příloha č. 5 ZD Projektová dokumentace.

Poznámka

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na služby a přidružené dodávky - zjednodušené podlimitní řízení

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000005

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

006-2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

77211500-7, 03451100-7

Místo plnění veřejné zakázky

místo plnění zakázky je specifikováno v zadávacích podmínkách

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 699 670,- bez DPH (3 266 601,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 8. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 8. 2014

Lhůta pro podání nabídek

18. 8. 2014, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Europrojekty, s.r.o.

Kontaktní e-mail: europrojekty@europrojekty.cz

Kontaktní telefon: +420 417 633 288

Kontaktní datová schránka: 6nj46bs

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v Českém středohoří- Hrobčice.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap