Oprava komunikace u obchodu, Hříškov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava komunikace u obchodu, Hříškov zadávané zadavatelem Obec Hříškov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hříškov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava komunikace u obchodu, Hříškov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava komunikace u obchodu v Hříškově. Jedná se o opravu komunikace, která je součástí veřejného prostranství a slouží jako přístupová cesta pro 2 rodinné domy. Komunikace je v havarijním stavu s množstvím výtluků a je třeba opravit v průjezdné šíři povrch novým asfaltem. Předmět plnění spočívá v odstranění bláta a nánosů z povrchu cca 288 m2 plochy, výspravy výtluků, vyrovnání povrchu obalovaným kamenivem ACP (cca 22,274 t), postřik živičný ze silniční emulze do 07 kg/m2 a asfaltová betonová obrusná vrstva ACO8 (tl. 50 mm) ve výměře 288 m2. Použijí se silniční obrubníky 1000x15/12x25 cm - 43 ks a obrubníky 50x15/12x25 cm – 3ks. Obrubníky budou usazeny do betonového lože 44,5 m.

Poznámka

Veřejná zakázka bude částečně financována z Programu obnovy a rozvoje venkova Ústeckého kraje pro rok 2018.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

010-2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Komunikace pod místním obchodem COOP, p.p.č. 1044/41 v k.ú. Hříškov, obec Hříškov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

143 438,- bez DPH (173 560,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

163 900,- bez DPH (198 319,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

163 900,- bez DPH (198 319,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 5. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek

5. 6. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Europrojekty s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marie Harantová

Kontaktní e-mail: europrojekty@europrojekty.cz

Kontaktní telefon: +420 607 949 872

Kontaktní datová schránka: 6nj46bs

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava komunikace u obchodu, Hříškov.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava komunikace u obchodu, Hříškov zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
EKOSTAVBY Louny s.r.o. (10442481) Dodavatel 198 319,- Kč vč. DPH
163 900,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap