Oprava komunikace p.p.č. 1044/13 v k.ú. Hříškov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava komunikace p.p.č. 1044/13 v k.ú. Hříškov zadávané zadavatelem Obec Hříškov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hříškov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava komunikace p.p.č. 1044/13 v k.ú. Hříškov

Předmět veřejné zakázky

Tato veřejná zakázka řeší opravu stávající místní komunikace na p.p.č. 1044/13 v k.ú. Hříškov. Jedná se o hojně využívanou komunikaci, která vede k rodinným domům a jejíž technický stav je zcela nevyhovující. Zbytky původního povrchu jsou na části komunikace téměř nepatrné, původně byl na komunikaci asfaltový povrch, který je znatelný na začátku, a na konci komunikace a v části jejího průběhu. Tento povrch je technicky nevyhovující. Plocha komunikace se nemění, kopíruje stávající poměry a to jak plošně tak i výškově (s minimálními výškovými úpravami v rozsahu max. +- 50 mm). Realizace díla spočívá v provedení odstranění podkladu z drceného kameniva, odstranění živičného podkladu, vytrhání obrub stojatých obrubníků, položení štěrkodrtě 472,4 m2; provedení živičného postřiku z asfaltu 472, 4 m2; odvodnění komunikace, osazení silničního obrubníku betonového 13,350 m.

Poznámka

Veřejná zakázka bude částečně financována z Podprogramu 117D81500, Podpora obnovy a rozvoje venkova v rámci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dotační titul č. 5.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

008-2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Komunikace p.p.č. 1044/13, 1085/19 v k.ú. Hříškov.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

658.873,75 Kč bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

549 197,22 bez DPH (664 528,64 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

549 197,22 bez DPH (664 528,64 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 5. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek

21. 5. 2018, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Spolek Europrojekty, pověřen administrací řízení

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marie Harantová

Kontaktní e-mail: europrojekty@europrojekty.cz

Kontaktní telefon: +420 607 949 872

Kontaktní datová schránka: xdxbeky

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava komunikace p.p.č. 1044/13 v k.ú. Hříškov.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava komunikace p.p.č. 1044/13 v k.ú. Hříškov zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
HERKUL a.s. (25004638) Dodavatel 664 528,- Kč vč. DPH
549 197,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap