Nákup zametacího čistícího stroje

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup zametacího čistícího stroje zadávané zadavatelem Obec Hrdějovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hrdějovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup zametacího čistícího stroje

Předmět veřejné zakázky

Předmět zakázky je dodávka 1 ks samosběrného zametacího a kropícího stroje splňujícího normu PM10, který bude sloužit k pravidelnému úklidu silnic, cest, chodníků, ulic a veřejných prostranství. Účelem využití zametacího stroje bude rovněž úklid spadaného listí.
Součástí plnění dodavatele je doprava stroje na místo plnění dodávky, předvedení funkčnosti stroje a zaškolení obsluhy (pracovníků zadavatele). Toto plnění je součástí nabídkové ceny vozu a dodavatel není oprávněn požadovat za něj úhradu dalších nákladů.
Součástí plnění dodavatele je rovněž servis v rámci a po dobu záruky za jakost vozidla, kdy zadavatel požaduje tuto záruku v délce 24 měsíců ode dne dodání a převzetí zboží.
Součástí záručního servisu je povinnost dodavatele zajistit odvoz porouchaného vozu, pokud opravu nebude možné provést u zadavatele to vše na vlastní náklady. Záruční servis je součástí nabídkové ceny a dodavatel jej poskytuje bez nároku na další finanční plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34144431-8

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Hrdějovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 650 000,- bez DPH (3 206 500,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 6. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 6. 2013

Lhůta pro podání nabídek

26. 6. 2013, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Hrdějovice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jana Lepičová

Kontaktní e-mail: obec.hrdejovice@hrdejovice-opatovice.cz

Kontaktní telefon: +420 387 222 717

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup zametacího čistícího stroje.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap