Zateplení ZŠ s tělocvičnou v obci Hostěradice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zateplení ZŠ s tělocvičnou v obci Hostěradice zadávané zadavatelem Obec Hostěradice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hostěradice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zateplení ZŠ s tělocvičnou v obci Hostěradice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Zateplení ZŠ s tělocvičnou v obci Hostěradice“. Jedná se o rekonstrukci objektu školy. Stavební práce spočívají ve výměně doposud nevyměněných výplní otvorů, zateplení obvodového pláště objektu a zateplení střechy. Podrobně je předmět díla popsán v projektové dokumentaci (název: PROJEKT OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU, Základní škola, Hostěradice 36, 671 71 Hostěradice)pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení ZŠ s tělocvičnou v obci Hostěradice” vypracované v lednu 2016 společností DEKPROJEKT s.r.o. (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 - Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Hostěradice 36, 671 71 Hostěradice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

16 390 004,92 bez DPH (19 831 906,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 12. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 12. 2016

Lhůta pro podání nabídek

13. 1. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RPA Tender, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Petra Hájková

Kontaktní e-mail: verejne-zakazky@rpa.cz

Kontaktní telefon: +420 542 211 083

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zateplení ZŠ s tělocvičnou v obci Hostěradice.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zateplení ZŠ s tělocvičnou v obci Hostěradice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Hrušecká stavební spol. s.r.o. (25585142) Uchazeč 1 977 590,12 Kč vč. DPH
16 345 115,80 Kč bez DPH
KALAHA a.s. (25562151) Uchazeč 19 578 900,56 Kč vč. DPH
16 180 909,55 Kč bez DPH
STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠUŘÍK s.r.o. (27810984) Uchazeč 21 158 383,- Kč vč. DPH
17 486 267,- Kč bez DPH
TOMIreko, s.r.o. (28359216) Uchazeč 20 120 981,63 Kč vč. DPH
16 628 910,44 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap