Modernizace a rozšíření sportovního areálu v Horním Újezdu p.p.č. 1111/5

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Modernizace a rozšíření sportovního areálu v Horním Újezdu p.p.č. 1111/5 zadávané zadavatelem Obec Horní Újezd. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Horní Újezd

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Modernizace a rozšíření sportovního areálu v Horním Újezdu p.p.č. 1111/5

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je modernizace sportovního areálu v Horním Újezdu, základním prvkem celého areálu je modernizace zázemí pro převlékání sportovců a jejich hygienu.

Podrobný popis stavebních prací je uveden v Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce a jejich přílohách.

Externí odkaz na bližší informace

http:/horniujezd.profilzadavatele.cz/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

4545100-5, 45211350-7, 45212221-1, 37535200-9

Místo plnění veřejné zakázky

pozemek s parc. č. 1111/5 v obci Horní Újezd

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 402 845,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 10. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 10. 2012

Lhůta pro podání nabídek

29. 10. 2012, 17:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Modernizace a rozšíření sportovního areálu v Horním Újezdu p.p.č. 1111/5.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap