Kanalizace a ČOV Horní Skrýchov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Horní Skrýchov zadávané zadavatelem Obec Horní Skrýchov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Horní Skrýchov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kanalizace a ČOV Horní Skrýchov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace a ČOV pro 200 EO s provzdušňovanou biologickou nádrží a dočišťovací trasou. Součástí veřejné zakázky je také výstavba přístupové cesty a zpevněných ploch pro ČOV vč. jejich odvodnění a el. přípojky pro ČOV, dále pak zatrubnění části vodního toku a výstavba veřejných částí kanalizačních přípojek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

510289

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400-6

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Horní Skrýchov (740322), okr. Jindřichův Hradec, JČ kraj.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

18 025 286,- bez DPH (21 810 596,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

12 575 780,- bez DPH (15 216 694,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

12 874 709,- bez DPH (15 578 398,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 3. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 3. 2015

Lhůta pro podání nabídek

1. 6. 2015, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Česká vodohospodářská s.r.o., Hlinská 456/2, 370 01 Č. Budějovice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Kamil Rucký

Kontaktní e-mail: vr@czvoda.cz

Kontaktní telefon: +420 702 058 505

Kontaktní datová schránka: 9sr8dss

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Horní Skrýchov.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Kanalizace a ČOV Horní Skrýchov zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
KVIS Pardubice a.s. (46506934) Dodavatel 15 216 694,- Kč vč. DPH
12 575 780,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap