Dodávka vozu pro svoz odpadů v obci Horní Moštěnice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka vozu pro svoz odpadů v obci Horní Moštěnice zadávané zadavatelem Obec Horní Moštěnice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Horní Moštěnice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka vozu pro svoz odpadů v obci Horní Moštěnice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciálního svozového vozidla na bioodpad. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 3, Zadávací dokumentace. Výběrové řízení je vyhlášené v rámci projektu s názvem „Zlepšení separace a svozu odpadů v obci Horní Moštěnice“, číslo projektu CZ.1.02/4.1.00/13.22555, který je financovaný z Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“), prioritní osy 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady - Ostatní zařízení, Výzvy č. 52.

Poznámka

Veřejná zakázka svou velikostí (výší předpokládaného hodnoty) spadá do kategorie zakázky malého rozsahu, dle zákona č. 137/2006, zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zadavatel se rozhodl provést výběr dodavatele v režimu vyšším, a to zjednodušeném podlimitním řízení, aby oslovil co největší okruh možných dodavatelů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34144512-0

Místo plnění veřejné zakázky

Horní Moštěnice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 300 000,- bez DPH (1 573 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 7. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek

19. 8. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: SOFIS GRANT s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Kateřina Danišová

Kontaktní e-mail: danisova@sofis-grant.cz

Kontaktní telefon: +420 720 508 890

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka vozu pro svoz odpadů v obci Horní Moštěnice.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap