Vodovod pro obec Horní Kněžeklady a místní části Dolní Kněžeklady a Štipoklasy, I. etapa – vodovod Štipoklasy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vodovod pro obec Horní Kněžeklady a místní části Dolní Kněžeklady a Štipoklasy, I. etapa – vodovod Štipoklasy zadávané zadavatelem Obec Horní Kněžeklady. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Horní Kněžeklady

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vodovod pro obec Horní Kněžeklady a místní části Dolní Kněžeklady a Štipoklasy, I. etapa – vodovod Štipoklasy

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je I. etapa výstavby vodovodu pro obec Horní Kněžeklady a místní části Dolní Kněžeklady a Štipoklasy. V rámci této I. etapy bude zhotovena stavba přívodního vodovodního řadu pro Štipoklasy a rozvodných vodovodních řadů ve Štipoklasech včetně výstavby 23 ks veřejných částí domovních přípojek. Přivaděč pro Štipoklasy bude napojen ve stávající šachtě na přívodním řadu vodovodu LT 300 Svazku obcí a měst Bukovská voda, která byla již v minulosti zřízena vlastníkem soustavy. Vystrojení šachty bude doplněno o ruční sekční šoupě, filtr, redukční ventil a vodoměr. Vodovodní řady, včetně přívodních budou zhotoveny z PE 100 RC 63x3,8 mm.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231300-8

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Štipoklasy (763829), okr. České Budějovice, JČ kraj, ZUJ 536105, NUTS CZ0311536105

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 629 758,- bez DPH (3 182 007,18 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 422 222,- bez DPH (2 930 888,62 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 6. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 6. 2020

Lhůta pro podání nabídek

11. 6. 2020, 16:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vodovod pro obec Horní Kněžeklady a místní části Dolní Kněžeklady a Štipoklasy, I. etapa – vodovod Štipoklasy.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 24. 6. 2020 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vodovod pro obec Horní Kněžeklady a místní části Dolní Kněžeklady a Štipoklasy, I. etapa – vodovod Štipoklasy zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ECO CB s.r.o. (26031825) Dodavatel 2 930 888,62 Kč vč. DPH
2 422 222,- Kč bez DPH
VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o. (14499924) Uchazeč 3 077 756,- Kč vč. DPH
2 543 600,- Kč bez DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o. (48035599) Uchazeč 3 233 120,- Kč vč. DPH
2 672 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap