Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Obec Horní Bludovice

Obec Horní Bludovice

Sídlo zadavatele

Horní Bludovice 434, Horní Bludovice, PSČ 739 37

Moravskoslezský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00296686

Www stránky zadavatele

http://www.hornibludovice.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://hornibludovice.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-horni-bludovice_648/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

214267

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Obec Horní Bludovice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Název: Detail:
Chodník - Záguří, u vodojemů Zobrazit
Hasičská zbrojnice Horní Bludovice - stavební úpravy garáže Zobrazit
Mateřská škola Horní Bludovice - zpracování projektové dokumentace Zobrazit
Modernizace tělocvičny ZŠ a MŠ v Horních Bludovicích Zobrazit
Obnova částí místních komunikací v obci Horní Bludovice MK 34c, MK 35c a místní komunikace MK 24c v obci Horní Bludovice Zobrazit
Obnova místních komunikací v obci Horní Bludovice MK 15c, MK 20c, MK 21c Zobrazit
Obnova propustku pod místní komunikací č.e.402 "můstek pod Želáskem" Zobrazit
Oprava místní komunikace 22c a účelové komunikace na pozemcích parc.č.68/30,68/31,68/9,58,66,68/10 a 68/1 Zobrazit
Oprava místní komunikace 26c na pozemku parc.č.929/1 v k.ú.Honí Bludovice Zobrazit
Oprava místních komunikací v obci Horní Bludovice - úsek č.4,5,12,13 Zobrazit
Pořízení kompostérů pro Obec Horní Bludovice Zobrazit
Poskytnutí úvěru na financování akce Zobrazit
Přeložka místní komunikace v obci Horní Bludovice Zobrazit
Projektová dokumentace stavby Odkanalizování obce Horní Bludovice - III. etapa (Lipky) Zobrazit
Rekonstrukce budovy obecního úřadu v Horních Bludovicích - I.etapa Zobrazit
Rekonstrukce budovy obecního úřadu v Horních Bludovicích - II.etapa Zobrazit
Rekonstrukce nádvoří Zobrazit
Rekonstrukce stávajícího sportovního zázemí v Horních Bludovicích Zobrazit
Stavební úpravy budovy obecního úřadu v Horních Bludovicích-1.NP Zobrazit
Vybavení kanceláří na Obecním úřadě v Horních Bludovicích Zobrazit
Výměna autobusových čekáren v obci Horní Bludovice Zobrazit
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Horních Bludovicích Zobrazit
Zásahové motorové vozidlo Zobrazit
Zateplení objektu ZŠ a MŠ v Horních Bludovicích Zobrazit
Zefektivnění nakládání s bioodpadem v Horních Bludovicích Zobrazit

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Obec Horní Bludovice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap