Honezovice - kanalizace a ČOV

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Honezovice - kanalizace a ČOV zadávané zadavatelem Obec Honezovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Honezovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Honezovice - kanalizace a ČOV

Předmět veřejné zakázky

Odkanalizování obce Honezovice výstavbou nové splaškové kanalizace včetně přípojek a nové kořenové čističky odpadních vod, výstavba dešťové kanalizace, celková délka kanalizačních stok splaškové kanalizace je 2 273,74 m, celková délka kanalizačních stok dešťové kanalizace je 345,89 m, nově budovaná kořenová čistička odpadních vod má plánovanou kapacitu 300 EO, v místě křížení s Nedražickým potokem dojde k vybudování skluzu s vývarem.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400-6 (stavební práce na výstavbě kanalizace); 45252100-9 (výstavba čistíren odpadních vod)

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Honezovice; okres Plzeň-jih

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

27 602 849,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 12. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 12. 2012

Lhůta pro podání nabídek

4. 1. 2013, 11:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Honezovice - kanalizace a ČOV.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Honezovice - kanalizace a ČOV zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STAVMONTA spol. s r.o. (40525007) Dodavatel 18 005 156,- Kč vč. DPH
14 880 294,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap