Holedeč obnova místních komunikací náves a 8c

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Holedeč obnova místních komunikací náves a 8c zadávané zadavatelem Obec Holedeč. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Holedeč

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Holedeč obnova místních komunikací náves a 8c

Předmět veřejné zakázky

Předmětem projektu je obnova stávajících místních komunikací.
Vše dle projektových dokumentací a v rozsahu dle soupisu stavebních prací s výkazem výměr, které jsou součástí této zadávací dokumentace

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

obec Holedeč

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 678 681,- bez DPH (9 291 204,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 586 000,- bez DPH (5 549 060,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

5 000 642,23 bez DPH (6 050 777,10 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 3. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 3. 2021

Lhůta pro podání nabídek

7. 4. 2021, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Holedeč obnova místních komunikací náves a 8c.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Holedeč obnova místních komunikací náves a 8c zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
EKOSTAVBY Louny s.r.o. (104 42 481) Dodavatel 5 549 060,- Kč vč. DPH
4 586 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap