ČOV a kanalizace Hodonice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ČOV a kanalizace Hodonice zadávané zadavatelem Obec Hodonice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hodonice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ČOV a kanalizace Hodonice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba jednotné a splaškové kanalizační sítě včetně veřejných částí přípojek, ČOV pro 50 EO vč. přípojky NN, objektů hrubého předčištění vč. štěrbinové nádrže, obtokové stoky, stabilizační nádrže, příjezdových komunikací a zpevněných ploch, oplocení ČOV vč. terénních úprav.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

515086

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400-6 Stavební práce na výstavbě kanalizace

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Hodonice, okr. Tábor, JČ kraj.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

29 891 524,- bez DPH (36 168 744,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

15 837 998,- bez DPH (19 163 978,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

16 202 226,- bez DPH (19 604 693,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

23. 7. 2015, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Česká vodohospodářská s.r.o., Hlinská 456/2, 370 01 Č. Budějovice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Kamil Rucký

Kontaktní e-mail: vr@czvoda.cz

Kontaktní telefon: +420 702 058 505

Kontaktní datová schránka: 9sr8dss

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ČOV a kanalizace Hodonice.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky ČOV a kanalizace Hodonice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
BAK stavební společnost, a.s. (28402758) Dodavatel 19 163 978,- Kč vč. DPH
15 837 998,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky ČOV a kanalizace Hodonice zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
BORTA s.r.o. (48151050)
VODA CZ s.r.o. (25969692)
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap