Dodatek č. 1 ke SoD - pravá strana - "Renovace chodníků pro pěší v Hnojicích"

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Rekonstrukce a modernizace chodníků v obci Hnojice zadávané zadavatelem Obec Hnojice.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Dodatek č. 1 ke SoD - pravá strana - "Renovace chodníků pro pěší v Hnojicích"

Popis informace či souboru

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke SoD je snížení ceny díla na základě zjištěných a řádně odsouhlasených víceprací a méněprací na díle, odsouhlasených objednatelem.

Datum uveřejnění

9. 2. 2022

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap