Dodatek č. 1 ke SoD - levá strana - "Stavební úpravy stávajících konstrukcí v katastrálním území Hnojice"

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Rekonstrukce a modernizace chodníků v obci Hnojice zadávané zadavatelem Obec Hnojice.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Dodatek č. 1 ke SoD - levá strana - "Stavební úpravy stávajících konstrukcí v katastrálním území Hnojice"

Popis informace či souboru

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny díla, a to z důvodu změn prací vyvolaných nad rámec díla.

Datum uveřejnění

24. 11. 2021

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap