Rekonstrukce a modernizace chodníků v obci Hnojice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce a modernizace chodníků v obci Hnojice zadávané zadavatelem Obec Hnojice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hnojice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce a modernizace chodníků v obci Hnojice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky je rekonstrukce a modernizace chodníků v obci Hnojice – konkrétně:

• 07/2021 – pravá strana – „Renovace chodníků pro pěší v Hnojicích“ (dotace z IROP – MAS) – rekonstrukce a modernizace stávajícího chodníku v délce 0,305 km přiléhající ke komunikaci III/4474 – bude vybudován chodník odklánějící pěší dopravu od frekventované silnice III/4474, renovovaná část pěší komunikace bude řešena bezbariérově.

• 08/2021 – levá strana – „Stavební úpravy stávajících konstrukcí v katastrálním území Hnojice“ (žádost o dotaci ze SFDI) – rekonstrukce chodníku pro pěší v šířce 1,5 m a délce cca 325 m, jedná se o stavební úpravy komunikace pro pěší podél frekventované silnice tř. č. III/4474 v intravilánu obce Hnojice – výměna povrchů s doplněním prvků pro bezpečný provoz chodců a bezbariérové užívání včetně stavebních úprav stávajících vjezdů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Hnojice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 945 267,77 Kč bez DPH (7 193 774,- Kč s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 396 239,89 Kč bez DPH (6 529 450,27 Kč s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

5 347 818,39 Kč bez DPH (6 470 860,25 Kč s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce a modernizace chodníků v obci Hnojice.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap