Stavební úpravy ZŠ Hladké Životice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy ZŠ Hladké Životice zadávané zadavatelem Obec Hladké Životice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hladké Životice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy ZŠ Hladké Životice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Stavební úpravy ZŠ Hladké Životice“. Předmětem stavebních prací jsou stavební úpravy stávající, dvoupodlažní, podsklepené stavby základní školy č. p. 188 na p. č. 769 v k. ú. Hladké Životice.
Stavebními úpravami vznikne půdní vestavba se zateplenou střechou, a střešními okny v kombinaci s nově upraveným vikýřem na jižní straně. Půdní vestavba bude zpřístupněna novým, železobetonovým, dvouramenným schodištěm z 2.NP do 3. NP, s podestou v prostoru nad stávajícím vnitřním, hlavním, žb. schodištěm z 1.NP do 2.NP, umístěným ve stávajícím schodišťovém prostoru na severní straně objektu. V rámci stavebních úprav hlavního, vnitřního schodiště dojde ke zvednutí stávajícího, valbového zastřešení, s výškou hřebene nově v úrovni stávajících, středních vaznic stávajícího krovu střechy objektu. Dále se jedná o nástavbu ředitelny a kabinetu nad stávajícím, vedlejším vstupem z jižní strany objektu základní školy. Nástavba ředitelny s kabinetem, realizace nového schodiště s úpravou zastřešení schodišťového prostoru a veškeré dispoziční a provozní úpravy spojené se změnou užívání některých místností jsou navrženy tak, aby splňovaly jednak požadavky statické, mechanické ale také požadavky provozní, hygienické, architektonicko-stavební, tepelně-technické, požadavky životního prostředí, požární bezpečností a umožnili bezbariérový přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace do 1., 2. A 3. NP objektu základní školy.
Předmětem stavebních prací je dále provedení souvisejících zámečnických, klempířských, tesařských, truhlářských a dalších prací podrobně vymezených níže uvedenou projektovou dokumentací.
Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45214200-2; 45321000-3; 45421100-5; 45420000-7; 45261310-0; 45432100-5

Místo plnění veřejné zakázky

Hladké Životice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 994 801,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 940 000,- bez DPH (7 187 400,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 4. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

15. 5. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INNOVA Int. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Marcel Pobořil

Kontaktní e-mail: poboril@innovuj.cz

Kontaktní telefon: +420 775 021 934

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy ZŠ Hladké Životice.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap