Výstavba zděného bytového domu podporovaného bydlení v Hevlíně B.j.10 PB - PČB Hevlín

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba zděného bytového domu podporovaného bydlení v Hevlíně B.j.10 PB - PČB Hevlín zadávané zadavatelem Obec Hevlín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hevlín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba zděného bytového domu podporovaného bydlení v Hevlíně B.j.10 PB - PČB Hevlín

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o novostavbu bytového domu, jednoduchého vesnického charakteru podélného objektu
vytvářející strukturu reagující na místní topografii a prostorový koncept, blízkou charakteru rodinných domů.
Stavba je navíc navržena v souladu se zákonem č.108/2006 sb., ze dne 14.3.2006 — Zákona o sociálních
službách a to především § 43 řešícího podporu samostatného bydlení. Tento objekt bude doplněn o nové
zpevněné plochy (parkoviště a chodníky), dále bude napojen na stávající vodovodní přípojení, kanalizační
přípojku a to jak splaškovou tak dešťovou na pozemcích 841/1 a 841/5 v k.ú. Hevlín. Jedná se o nepodsklepený jednopatrový zděný objekt, který je ve tvaru písmena C o deseti bytových jednotkách o velikosti jeden obytný pokoj s kuchyňským koutem a sanitárním zázemím.
K objektu náleží 5 parkovacích míst nutné dle normy, k parkování nájemců samotného bytového
domu. K objektu je navržena zpevněná plocha — chodník, ta bude sloužit nájemníkům a návštěvníkům. Všechny vstupy do objektu jsou provedeny na úrovni parteru jako bezbariérové. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací také inženýrská činnost spojená s realizací stavby, případně změnami před dokončením, zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby a dokladech nutných pro dokončení stavby ( revize, zkoušky, geodetické zaměření stavby, blower door test ) - jasné prokázání, že stavba splňuje daná kritéria dle projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti budovy, její zprovoznění a zajištění úspěšného kolaudačního rozhodnutí. Předmět zakázky je dále specifikován projektovou dokumentací, která je přílohou Zadávací dokumentace a také položkovým rozpočtem.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.hevlin.cz

Poznámka

Zakázka je podpořena z dotace MMR http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2016 - Podprogram 117D0640 Podporované byty

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

636299

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ636299

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Hevlín okres Znojmo , par č. 841/1, 841/2 a p.č. 841/5

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

13 900 000,- bez DPH (16 000 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 5. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 5. 2016

Lhůta pro podání nabídek

8. 6. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Letida s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lenka Doudová

Kontaktní e-mail: doudova@letida.cz

Kontaktní telefon: +420 605412426

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba zděného bytového domu podporovaného bydlení v Hevlíně B.j.10 PB - PČB Hevlín.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výstavba zděného bytového domu podporovaného bydlení v Hevlíně B.j.10 PB - PČB Hevlín zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
REKO a.s (13690299) Uchazeč 13 327 791,99 Kč vč. DPH
13 327 791,99 Kč bez DPH
ATLANTA a.s (25531549) Dodavatel 10 389 191,95 Kč vč. DPH
10 389 191,95 Kč bez DPH
ATRIOWOOD s.r.o. (27723658) Uchazeč 13 104 344,87 Kč vč. DPH
13 104 344,87 Kč bez DPH
Jemnická stavba a.s (25569554) Uchazeč 11 777 055,- Kč vč. DPH
11 777 055,- Kč bez DPH
1. VASTO spol s.r.o. (41084900) Uchazeč 10 855 608,- Kč vč. DPH
10 855 608,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výstavba zděného bytového domu podporovaného bydlení v Hevlíně B.j.10 PB - PČB Hevlín zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
ELEKTROKOV a.s. (44026587)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap