Výstavba bytového domu podporovaného bydlení v Hevlíně - B.j. 10 PB - PČB Hevlín

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba bytového domu podporovaného bydlení v Hevlíně - B.j. 10 PB - PČB Hevlín zadávané zadavatelem Obec Hevlín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hevlín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba bytového domu podporovaného bydlení v Hevlíně - B.j. 10 PB - PČB Hevlín

Předmět veřejné zakázky

Předmět plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby: Výstavba bytového domu podporovaného bydlení v Hevlíně včetně zařizovacích předmětů a nové zpevněné plochy. Jedna se o novostavbu bytového domu s 10 buňkami typu 1+kk, jednoducheho vesnickeho charakteru podelneho objektu vytvařejici strukturu reagujici na mistni topografii a prostorový koncept, blizkou charakteru rodinnych domů.Stavba je navic navržena v souladu se zakonem č.108/2006 sb., ze dne 14.3.2006 – Zakona o socialnich službach a to předevšim § 43 řešiciho podporu samostatneho bydleni. Jedná se o nepodsklepený jednopatrový objekt, kterýt je ve tvaru uzavřeného písmene C o deseti bytových jednotkách se sedlovou střechou. Do bytů se vstupuje z atria a do každé jednotky zvlášť. Vlastnís tavba bude založena na betonových pásech bad úrovní základů bude provedena jako dřevostavba na betonové desce. Tento objekt bude doplněn o nove zpevněne plochy (parkoviště a chodniky), dale bude napojen na stavajici vodovodni připojeni, kanalizačni připojku a to jak splaškovou tak dešťovou.

Předmět zakázky je specifikován projektovou dokumentací (dále jen „PD), která je přílohou této zadávací dokumentace, položkovým rozpočtem v členění položek a s výměrami dle dokumentace stavby – výkaz výměr a průkazem energetické náročnosti budovy.Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací také inženýrská činnost spojená s přípravou realizací stavby, případně změnami stavby před dokončením, inženýrská činnost zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné a elektronické podobě a dokladech nutných pro dokončení stavby ( revize, zkoušky, geodetické zaměření stavby,blower door test – jasné prokázání, že stavba splňuje všechna daná kritéria dle projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti budovy aj ), její zprovoznění a zajištění úspěšného kolaudačního rozhodnutí.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 - stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Hevlín p.č. 841/1, 841/2, 841/5 v katastrálním území Hevlín, obec Hevlín, Hevlín 671 69, kraj Jihomoravský

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 8. 2015

Lhůta pro podání nabídek

16. 9. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Letida s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lenka Doudová

Kontaktní e-mail: doudova@letida.cz

Kontaktní telefon: +420 605 412 426

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba bytového domu podporovaného bydlení v Hevlíně - B.j. 10 PB - PČB Hevlín.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výstavba bytového domu podporovaného bydlení v Hevlíně - B.j. 10 PB - PČB Hevlín zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ATRIOWOOD, s.r.o. (27723658) Uchazeč 12 397 407,16 Kč vč. DPH
10 727 658,35 Kč bez DPH
ATLANTA, a.s. (25561549) Dodavatel 11 014 852,67 Kč vč. DPH
9 539 042,34 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap