Biocentrum v k.ú. Hevlín

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Biocentrum v k.ú. Hevlín zadávané zadavatelem Obec Hevlín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hevlín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Biocentrum v k.ú. Hevlín

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce. Jedná se o výstavbu biocentra ve vyvýšených partiích údolní nivy řeky Dyje. Projekt zahrnuje především terénní úpravy a následné pomístné výsadby stromů a keřů. Účelem stavby bude obnova dvou mokřadních ploch spojená s výsadbou stromů a keřů v jejich okolí. Obnovou mokřadů vznikne lokální biocentrum, které bude podporovat rozvoj mokřadních rostlin a živočichů, stejně jako ostatních forem života vázaných na vodní plochy. Celkem se jedná o 3 stavební objekty:
SO 01-Obnova severního mokřadu
SO 02-Obnova jižního mokřadu
SO 03-Vegetační úpravy

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45112000-5, 71250000-5

Místo plnění veřejné zakázky

k. ú. Hevlín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 737 769,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

9 390 892,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 3. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 3. 2014

Lhůta pro podání nabídek

14. 4. 2014, 14:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Biocentrum v k.ú. Hevlín.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap