Víceúčelové hřiště Herálec

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Víceúčelové hřiště Herálec zadávané zadavatelem Obec Herálec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Herálec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Víceúčelové hřiště Herálec

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky jsou dodávky včetně montážních prací souhrnně nazvané jako „Víceúčelové hřiště Herálec“. Dodávky a montážní práce budou provedeny dle technické zprávy včetně slepého položkového rozpočtu a osazovacího plánu, které tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000022

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

p.č.554/1 v k.ú. Herálec

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 021 425,- bez DPH (1 235 924,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

982 260,- bez DPH (1 188 534,60 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 037 060,- bez DPH (1 254 842,60 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 9. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 9. 2020

Lhůta pro podání nabídek

16. 9. 2020, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: TAILORA plus, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marie Rubišarová Medová

Kontaktní e-mail: dotace@tailora.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Víceúčelové hřiště Herálec.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo podepsaná 23. 9. 2020 Zobrazit
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 22. 4. 2021 Zobrazit
Výše skutečně uhrazené ceny 18. 1. 2022 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap