Sběrný dvůr Herálec čp. 65

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sběrný dvůr Herálec čp. 65 zadávané zadavatelem Obec Herálec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Herálec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sběrný dvůr Herálec čp. 65

Předmět veřejné zakázky

Projekt řeší vybudování sběrného dvora odpadků na ploše 4112 m2 pro obec Herálec a její okolí, který nemá negativní dopad na životní prostředí. Předmět plnění je specifikován v projektové dokumentaci a výkazu výměr, které tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7; 34928200-0; 45222100-0; 45223500-1; 45232400-6; 45233000-9; 45310000-3

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

16 115 103,27 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

16 769 000,- bez DPH (20 290 490,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

7. 11. 2014, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sběrný dvůr Herálec čp. 65.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap