Komunikace u urnového háje Havlovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Komunikace u urnového háje Havlovice zadávané zadavatelem Obec Havlovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Havlovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Komunikace u urnového háje Havlovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem je výstavba komunikace v lokalitě u urnového háje v Havlovicích. Stávající štěrková cesta bude upravena do požadovaného profilu a spádu. Po řádném zhutnění dojde po obou stranách nové komunikace k osazení silničních betonových obrubníků. Dále budou doplněny štěrkové vrstvy a položen asfaltový koberec ve dvou vrstvách. Součástí dodávky je také zřízení uličních vpustí a osazení svodidla. Celková délka komunikace je 164m v šířce 6m.
V jednotlivých položkách výkazu výměr budou zakalkulovány náklady na přesun hmot, likvidaci a odvoz suti, dopravu materiálu a VRN.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.havlovice.cz/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

806/62 v k.ú. Havlovice Havlovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

920 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

791 700,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

791 700,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Havlovice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Pavel Dvořáček

Kontaktní e-mail: starosta@havlovice.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Komunikace u urnového háje Havlovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 12. 3. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap