písemná zpráva

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Odstranění vad a nedodělků na stavbě Hať - ČOV a splašková kanalizace zadávané zadavatelem Obec Hať.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

písemná zpráva

Datum uveřejnění

27. 5. 2015

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap