Regenerace veřejného prostoru u obecního úřadu v Hamru

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Regenerace veřejného prostoru u obecního úřadu v Hamru zadávané zadavatelem Obec Hamr. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hamr

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Regenerace veřejného prostoru u obecního úřadu v Hamru

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je regenerace veřejného prostoru v blízkosti obecního
úřadu v obci Hamr. Záměrem investora je postupnými kroky upravit tento
nejvýznamnější veřejný prostor v obci tak, aby vyhovoval provozu a činnostem
zabezpečovaných obecním úřadem coby výkonným orgánem veřejné správy a
samosprávy a současně byl důstojným veřejným prostorem otevírajícím se
návštěvníkům při průjezdu obcí.
Jedná se o zastavěné území. Dotčený veřejný prostor zaujímá plochu cca 5 280 m2 a
nachází se vlevo průtahu komunikace II. třídy č. 153 ve směru od Chlumu u Třeboně.
Jedná se o pruh šířky cca 60 m při místní komunikaci, vedené při jeho jihovýchodnímokraji, který je „protkán“ zpevněnými plochami vjezdů na nemovitosti při
severozápadní straně.

Externí odkaz na bližší informace

http://ou-hamr.profilzadavatele.cz/, www.ou-hamr.cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

prozatím nestanoveno

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Hamr

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 200 000,- bez DPH (1 450 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

11. 9. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Hamr - starosta obce

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Oldřich Němec

Kontaktní e-mail: ouhamr@tiscali.cz

Kontaktní telefon: 736 607 775

Kontaktní datová schránka: 5nrb3bb

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Regenerace veřejného prostoru u obecního úřadu v Hamru.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap