Kanalizace a ČOV Halenkovice – II. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Halenkovice – II. etapa zadávané zadavatelem Obec Halenkovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Halenkovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kanalizace a ČOV Halenkovice – II. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce.
Jedná se o zhotovení kanalizace v obci Halenkovice. Součástí díla jsou dva stavební objekty:
SO 012.1 Splašková kanalizace v místní části „Dolina“
Navržená splašková kanalizace v místní části „Dolina“ přivádí splaškové odpadní vody do vybudované stoky „D“ k areálu ČOV. Celková trasa je navržena v délce 2240,0m potrubím PVC-KG DN 250,300. Potrubí PVC-KG DN 300 v délce 1289,00m, DN 250 v délce 914,00m,DN125 v délce 37,0m
SO 012.2 Splašková kanalizace v místní části „U Svatých“
Navržená splašková kanalizace v místní části „U Svatých“ přivádí splaškové odpadní vody do vybudované stoky „D“ k areálu ČOV. Celková trasa je navržena v délce 1537,0m potrubím PVC-KG DN 250,300. Potrubí PVC-KG DN 300 v délce 401,00m, DN 250 v délce 1136,00m.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

obec Halenkovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

30 462 239,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

28 591 052,- bez DPH (34 595 173,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 11. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 11. 2016

Lhůta pro podání nabídek

1. 12. 2016, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Halenkovice – II. etapa.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap