Dvory nad Lužnicí – dostavba vodovodu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dvory nad Lužnicí – dostavba vodovodu zadávané zadavatelem Obec Dvory nad Lužnicí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dvory nad Lužnicí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dvory nad Lužnicí – dostavba vodovodu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodních řadů a vodovodních přípojek k jednotlivým rodinným domům ve formě rozptýlené zástavby v k.ú. Dvory nad Lužnicí. Stavba je situována převážně do zpevněných a nezpevněných místních komunikací. Křížení s místní asf. komunikací III. třídy č. 1505 (SÚS JČ kraje) a křížení s drážním tělesem ČD bude provedeno řízeným zemním protlakem (uložení vod. potrubí do chráničky 1x PE ∅160x14,6mm v délce 43,6m a 1x PE ∅90x8,2mm v délce 6,0m). Součástí stavby je technická a biologická rekultivace dotčených ploch ZPF.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

509593

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231300-8

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Dvory nad Lužnicí 633925, okr. Jindřichův Hradec, JČ kraj.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 029 759,- bez DPH (2 456 008,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

995 991,- bez DPH (1 205 149,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

995 991,- bez DPH (1 205 149,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 3. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 3. 2015

Lhůta pro podání nabídek

14. 5. 2015, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Česká vodohospodářská s.r.o., Hlinská 456/2, 370 01 Č. Budějovice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Kamil Rucký

Kontaktní e-mail: vr@czvoda.cz

Kontaktní telefon: +420 702 058 505

Kontaktní datová schránka: 9sr8dss

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dvory nad Lužnicí – dostavba vodovodu.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dvory nad Lužnicí – dostavba vodovodu zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ZVŠ Stavitelství Třeboň, s.r.o. (63887398) Dodavatel 1 205 149,- Kč vč. DPH
995 991,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dvory nad Lužnicí – dostavba vodovodu zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
M-luft s.r.o. (27192881)
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap