Souvislá údržba místní komunikace 30C

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Souvislá údržba místní komunikace 30C zadávané zadavatelem Obec Dubnice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dubnice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Souvislá údržba místní komunikace 30C

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o projekt pro stavební práce v rozsahu souvislé údržby stávající místní obousměrné jednopruhové komunikace. V rámci prací dojde k opravě a obnově stávající svrchní asfaltobetonové obrusné vrstvy, lokálně k výspravě výtluků a nerovností stávajícího krytu, úsekové obnově stávajícího krytu / konstrukce, obnově nezpevněných krajnic komunikace pro zajištění obnovy odtokových
poměrů včetně pročištění, revize a zajištění celkem 2 propustků a obnově lokálního systému odvodnění. Dále bude doplněno chybějící svislé dopravní značení a zařízení. V rámci údržby komunikace nedojde k jejímu rozšíření či dispoziční úpravě a rozsah prací bude proveden v rozsahu stávajícího profilu komunikace.
Zakázka je specifikována projektovou dokumentací a výkazem výměr, zpracované Jaroslavem Pivrncem v roce 2019, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Externí odkaz na bližší informace

: http://www.obecdubnice.cz/vyzva-k-podani-nabidky-souvisla-udrzba-mistni-komunikace-30c/d-3780

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

01/2019

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Dubnice

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 436 065,- bez DPH (1 737 639,62 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 135 769,55 bez DPH (1 374 281,16 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 3. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 3. 2019

Lhůta pro podání nabídek

10. 4. 2019, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Dubnice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jarmila Čmugrová

Kontaktní e-mail: starosta.dubnice10.04.2019 do 11.00 hodseznam.cz

Kontaktní telefon: 724 823 850

Kontaktní datová schránka: a7vasqg

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Souvislá údržba místní komunikace 30C.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 26. 3. 2019 Zobrazit
Smlouva o dílo 2. 5. 2019 Zobrazit
Dodatek č.1 Smlouva o dílo 2. 9. 2019 Zobrazit
Dodatek smlouvy č.2 14. 10. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Souvislá údržba místní komunikace 30C zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SaM silnice a mosty Děčín, a.s (25042751) Dodavatel 1 737 639,62 Kč vč. DPH
1 436 065,80 Kč bez DPH
Raeder Falge s.r.o (28714989) Uchazeč 2 130 586,50 Kč vč. DPH
1 760 815,29 Kč bez DPH
Strabag, a.s (60838744) Uchazeč 1 944 279,82 Kč vč. DPH
1 606 842,83 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap