Rekonstrukce střechy KD v Dubnici

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce střechy KD v Dubnici zadávané zadavatelem Obec Dubnice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dubnice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce střechy KD v Dubnici

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o projekt pro stavební práce v rozsahu výměny části ploché střechy, současně zde bude provedeno zateplení této střechy. Dále dojde k výměně střešní krytiny nad hlavním sálem, kde bude rovněž provedeno zateplení a s tím i spojená výměna podhledů v prostorách sálu s výměnou osvětlení. Předmětná střecha bude nově zastřešena krytinou z profilovaného plechu, včetně kompletního oplechování střechy.
Přístup k realizované stavbě je ze stávající místní komunikace. Budoucí staveniště se nachází ve středu obce. Stavba bude realizována dodavatelskou odborně způsobilou firmou.
Zakázka je specifikována projektovou dokumentací a výkazem výměr, zpracované Ing. Radomírem Hladkým v roce 2019, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.obecdubnice.cz/rekonstrukce-strechy-kd-v-dubnici/ds-1065/archiv=0&p1=1952

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2/2019

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Dubnice

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 898 000,- bez DPH (2 296 580,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 854 515,- bez DPH (2 243 963,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 5. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 5. 2019

Lhůta pro podání nabídek

29. 5. 2019, 00:00:11 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Dubnice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jarmila Čmugrová

Kontaktní e-mail: starosta.dubnice@seznam.cz

Kontaktní telefon: 605302606724 823 850

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce střechy KD v Dubnici.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 10. 6. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce střechy KD v Dubnici zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Ing. Jan Zelenka (72751762) Dodavatel 2 296 580,- Kč vč. DPH
1 898 000,- Kč bez DPH
Vladimír Čermák (16441150) Uchazeč 2 811 928,30 Kč vč. DPH
2 323 907,69 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap