Výzva

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Protipovodňová opatření obce Dubnice zadávané zadavatelem Obec Dubnice.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Výzva

Popis informace či souboru

Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a montáže lokálního výstražného systému. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Jednotlivé složky dodávky a požadavky na její fungování jsou popsány v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je rovněž podrobný položkový rozpočet a obchodní podmínky.
Dodavatel při realizaci předmětu veřejné zakázky musí postupovat v souladu se zákonnými normami upravující danou problematiku.
Dodávkou se rozumí úplné a bezvadné provedení všech montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení předmětu veřejné zakázky, včetně zkušebního provozu a proškolení pracovníků zadavatele s obsluhou a údržbou.

Datum uveřejnění

15. 1. 2020

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap