Protipovodňová opatření obce Dubnice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Protipovodňová opatření obce Dubnice zadávané zadavatelem Obec Dubnice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dubnice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Protipovodňová opatření obce Dubnice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a montáže lokálního výstražného systému. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Jednotlivé složky dodávky a požadavky na její fungování jsou popsány v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je rovněž podrobný položkový rozpočet a obchodní podmínky.
Dodavatel při realizaci předmětu veřejné zakázky musí postupovat v souladu se zákonnými normami upravující danou problematiku.
Dodávkou se rozumí úplné a bezvadné provedení všech montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení předmětu veřejné zakázky, včetně zkušebního provozu a proškolení pracovníků zadavatele s obsluhou a údržbou.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Dubnice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 057 718,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 042 925,- bez DPH (1 261 939,25 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 042 925,- bez DPH (1 261 939,25 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 1. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 1. 2020

Lhůta pro podání nabídek

29. 1. 2020, 11:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Protipovodňová opatření obce Dubnice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva 15. 1. 2020 Zobrazit
Zadávací dokumentace 15. 1. 2020 Zobrazit
Krycí list 15. 1. 2020 Zobrazit
Přílohy 15. 1. 2020 Zobrazit
Smlouva 24. 2. 2020 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Protipovodňová opatření obce Dubnice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ELSPET s.r.o. Palackého 353,Bystřice pod Hostýnem (63489996) Uchazeč 1 276 995,- Kč vč. DPH
1 055 368,- Kč bez DPH
EMPEMONT s.r.o. Železničního vojska1472, Valašské Meziříčí (27772179) Dodavatel 1 261 939,- Kč vč. DPH
1 042 925,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap