Splašková kanalizace a ČOV Dřevěnice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Splašková kanalizace a ČOV Dřevěnice zadávané zadavatelem Obec Dřevěnice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dřevěnice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Splašková kanalizace a ČOV Dřevěnice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je výstavba nové oddílné splaškové kanalizace v obci Dřevěnice, která bude odvádět pouze splaškové vody od jednotlivých nemovitostí a která bude zakončena mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod pro 300 EO. Celková délka splaškové kanalizace je 3.580 m. Projektová dokumentace je členěna na objekty a jeden provozní soubor a její součástí jsou příjezdové komunikace k ČOV a přípojky elektro a vody pro ČOV.
Podrobný popis stavebních prací jeuveden v následné Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce a jejích přílohách v rámci výzvy pro podání nabídek příslušných uchazečů.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/350891

Poznámka

Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků finančních mechanismů Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v operačním programu Program rozvoje venkova.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

211780

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ/01/2012/Drevenice

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace této veřejné zakázky je k.ú. Dřevěnice (737 801)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

20 166 102,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

19 875 140,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 3. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 3. 2012

Lhůta pro podání nabídek

25. 6. 2012, 12:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Splašková kanalizace a ČOV Dřevěnice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo - Splašková kanalizace a ČOV Dřevěnice 2. 8. 2012 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap