Poskytnutí úvěru na financování projektu „Splašková kanalizace a ČOV Dřevěnice“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Poskytnutí úvěru na financování projektu „Splašková kanalizace a ČOV Dřevěnice“ zadávané zadavatelem Obec Dřevěnice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dřevěnice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Poskytnutí úvěru na financování projektu „Splašková kanalizace a ČOV Dřevěnice“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru na financování projektu „ Splašková kanalizace a ČOV Dřevěnice“ ve výši 15.000.000,-Kč. Technicky je projekt podrobně specifikován zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele projektu.

Poznámka

Projekt, který bude financován pomocí poskytnutého úvěru, bude realizován v letech 2012 – 2014. Tato investice předpokládá financování z dotačních zdrojů SZIF a také z vlastních zdrojů obce Dřevěnice. Úvěr bude použit k předfinancování nákladů projektu v období jejich skutečného vzniku. Výše úvěru je stanovena součtem smluvní ceny se zhotovitelem projektu a nákladů se stavbou souvisejících (technický dozor, vstup do vozovky, projekt a budování přípojek k domům), na tyto související náklady se dotace nevztahuje.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ/02/2012/Drevenice

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

66113000-5 - Poskytování úvěrů

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Dřevěnice

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 9. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 9. 2012

Lhůta pro podání nabídek

29. 10. 2012, 18:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Dřevěnice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Dušan Vrabec

Kontaktní e-mail: ou.drevenice@tiscali.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Poskytnutí úvěru na financování projektu „Splašková kanalizace a ČOV Dřevěnice“.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap