Dřevěnice kanalizace a ČOV - kanalizační přípojky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dřevěnice kanalizace a ČOV - kanalizační přípojky zadávané zadavatelem Obec Dřevěnice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dřevěnice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dřevěnice kanalizace a ČOV - kanalizační přípojky

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je napojení jednotlivých nemovitostí v obci Dřevěnice na navržené stoky v rámci výstavby splaškové kanalizace a ČOV. Jedná se o kanalizační přípojky 89 nemovitostí. Všechny přípojky jsou řešeny jako gravitační, přípojky napojí nemovitosti do nové gravitační kanalizace. Dále budou odpadní vody likvidovány v nově navržené ČOV. V jednom případě (u nemovitosti s č.p. 48) bude na hlavním kanalizačním řadu osazena pouze odbočka, která bude zaslepena. U každé nemovitosti je navrřžena nová přípojka.
Podrobný popis stavebních prací jeuveden v následné Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce a jejích přílohách v rámci výzvy pro podání nabídek příslušných uchazečů.

Externí odkaz na bližší informace

www.drevenice.org

Poznámka

Veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") a neřídí se režimem zákona ve smyslu § 18 odst. 5 zákona.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Dřevěnice

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 714 402,- bez DPH (3 284 426,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 3. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 3. 2013

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Dřevěnice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Oldřich Makovička

Kontaktní e-mail: makovicka.oldrich@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 493 533 942

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dřevěnice kanalizace a ČOV - kanalizační přípojky.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap