Stavební úpravy objektu zámku Třemešek

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy objektu zámku Třemešek zadávané zadavatelem Obec Dolní Studénky. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dolní Studénky

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy objektu zámku Třemešek

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Předmětem díla je zejména provedení a obstarání veškerých prací potřebných k dokončení uvedené veřejné zakázky a jejímu úspěšnému předání zadavateli. Veškerá plnění a práce související se splněním díla zabezpečí zhotovitel na svůj náklad.
Předmětem této zakázky jsou stavební úpravy objektu za účelem změny užívání z ubytovny na dvě komunitní centra v 1. NP včetně rekonstrukce veškerých společných prostor. V prostoru 1.NP budou umístěny 2 komunitní centra pro občany, pro jejich setkávání, besedy, drobnou zájmovou činnost - zde je uvažována s max. kapacitou 25 osob. Centra budou mít své zázemí, která jsou vybavena kuchyňskou linkou a jsou přímo propojena s místnostmi komunitních center. Dále zde vznikne rodinné centrum včetně kočárkárny. Hygienické zázemí jsou převážně umístěny do prostor 1.PP, přístupnost výtahem.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5; 45212000-6

Místo plnění veřejné zakázky

stavba na pozemku st. p. 4 v k.ú. Třemešek

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

23 327 906,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 5. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek

23. 5. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: BeePartner a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Josef Alexander Matera

Kontaktní e-mail: matera@beepartner.cz

Kontaktní telefon: +420 734872870

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy objektu zámku Třemešek.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap