Energetické úspory – budova OÚ Dolní Studénky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Energetické úspory – budova OÚ Dolní Studénky zadávané zadavatelem Obec Dolní Studénky. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dolní Studénky

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Energetické úspory – budova OÚ Dolní Studénky

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky zateplení a výměna oken budovy č. p. 99 v obci Dolní Studénky, tj. budovy Obecního úřadu Dolní Studénky. Realizací zateplení nedojde ke změně charakteru budovy ani k funkčním změnám objektu, rovněž stávající dispoziční řešení objektu zůstane zachováno. Předmětem provádění veřejné zakázky budou především bourací práce spočívající ve vybourání oken a parapetů, demontáži dešťových svodů a svodů hromosvodu. Ve 2. NP dojde k demontáži mříží, které budou následně nově osazeny. Elektro skříně a skříň plynu zůstanou v původním místě, přičemž zde bude vynecháno zateplení. Držák antény a držáky vlajek zůstanou zachovány. Svislé ani vodorovné konstrukce nebudou prováděny. Vnitřní omítky zůstanou zachovány, dojde pouze k opravám špalet po osazení nových oken. Na půdě budou provedeny nové podlahy, a to z cementotřískových desek tl. 20 mm na dřevěný rošt, mezi který bude vložena tepelná izolace.

Poznámka

Evidenční číslo na předchozím profilu: P13V00006254

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 9. 2013

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Energetické úspory – budova OÚ Dolní Studénky.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap