Vodní nádrž „Stará“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vodní nádrž „Stará“ zadávané zadavatelem Obec Dolní Nětčice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dolní Nětčice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vodní nádrž „Stará“

Předmět veřejné zakázky

Účelem zakázky je nalézt nejvýhodnější nabídku na komplexní realizaci stavebních prací spojených s realizaci vodní nádrže „Stará“ v obci Dolní Nětčice, navrhovaná opatření představují vybudování vodní nádrže s retenčním prostorem, vytvoření litorální zóny s částí oddělenou zemní hrázkou s průcezným žebrem zabraňující vnikání ryb. Nádrž umožní nadlepšení průtoku v Dolnonětčickém potoce v suchých obdobích ze svého zásobního prostoru (min. zůstatkový průtok pod hrází Q330 =4,9 l/s. Vodní nádrž bude vybavena bezpečnostním přelivem pro bezeškodné převedení N-letých průtoků přes hráz (kapacita přelivu je Q100) a dále zajistí transformaci povodňových průtoků do velikosti Q10 na bezeškodný odtok z nádrže 2,71 m3/s. Vodní nádrž bude mít význam pro zmírnění odtoku při lokálních bleskových povodních, které přicházejí v letním období (cca po pěti letech) a svým rychlým nástupem způsobují riziko zaplavování intravilánu obce Dolní Nětčice povodňovými průtoky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Dolní́ Nětčice

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vodní nádrž „Stará“.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap