Vodohospodářská infrastruktura obce Dolní Chvatliny - kanalizace a vodovod Horní Chvatliny a Mančice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vodohospodářská infrastruktura obce Dolní Chvatliny - kanalizace a vodovod Horní Chvatliny a Mančice zadávané zadavatelem Obec Dolní Chvatliny. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dolní Chvatliny

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vodohospodářská infrastruktura obce Dolní Chvatliny - kanalizace a vodovod Horní Chvatliny a Mančice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení vodohospodářské infrastruktury (kanalizace i vodovodu) v Horních Chvatlinách a Mančicích dle projektové dokumenace. Předmět veřejné zakázky je podrobněji specifikován v obchodních podmínkách a dokumentaci pro provádění stavby (RDS) a soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohami zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45232400-6, 45231300-8

Místo plnění veřejné zakázky

Dolní Chvatliny, Horní Chvatliny, Mančice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

41 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vodohospodářská infrastruktura obce Dolní Chvatliny - kanalizace a vodovod Horní Chvatliny a Mančice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 24. 10. 2016 Zobrazit
Návrh smlouvy 24. 10. 2016 Zobrazit
Výkaz výměr - H. Chvatliny 24. 10. 2016 Zobrazit
Výkaz Výměr - Mančice 24. 10. 2016 Zobrazit
Technická zpráva rozsahu stavby 24. 10. 2016 Zobrazit
Situace rozsahu stavby 24. 10. 2016 Zobrazit
Kanalizace - průvodní zpráva 24. 10. 2016 Zobrazit
Kanalizace - souhrnná technická zpráva 24. 10. 2016 Zobrazit
Vodovod - průvodní zpráva 24. 10. 2016 Zobrazit
Vodovod - technická zpráva 24. 10. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace 2. 11. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 2 9. 11. 2016 Zobrazit
Příloha ZD 1 a 4 9. 11. 2016 Zobrazit
Změna zadávací dokumentace 9. 11. 2016 Zobrazit
Změna zadávací dokumentace 2 10. 11. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace 23. 11. 2016 Zobrazit
Výkaz výměr - opravený - H. Chvatliny 23. 11. 2016 Zobrazit
Výkaz výměr - opravený - Mančice 23. 11. 2016 Zobrazit
Změna zadávací dokumentace 23. 11. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace 28. 11. 2016 Zobrazit
Upravený VV - část 1 28. 11. 2016 Zobrazit
Upravený VV - část 2 28. 11. 2016 Zobrazit
Změna ZD - prodloužení lhůty pro podání nabídek 28. 11. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace 15. 12. 2016 Zobrazit
Výkaz výměr - opravený - Mančice 15. 12. 2016 Zobrazit
Změna ZD - prodloužení lhůty pro podání nabídek 15. 12. 2016 Zobrazit
Smlouva o dílo 28. 2. 2017 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 17. 3. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 1 k SoD 7. 4. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap