Výstavba hasičské zbrojnice Lhota pro jednotku SDH Dolní Břežany

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba hasičské zbrojnice Lhota pro jednotku SDH Dolní Břežany zadávané zadavatelem Obec Dolní Břežany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dolní Břežany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba hasičské zbrojnice Lhota pro jednotku SDH Dolní Břežany

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající ve vybudování navé
hasičské zbrojnice. Jedná se z části o dvoupodlažní a z části o jednopodlažní
budovu půdorysného tvaru L zastřešenou sedlovou střechou. Vnější vzhled zbrojnice
je jednoduchý. Opláštění je tvořeno sendvičovými plechovými panely s jemným
vodorovným profilováním. Zvýrazněny jsou pouze červená vrata garáže, dveře a
dřevěné rámy oken včetně dřevěné prosklené fasády výstavního prostoru. Interiér
zbrojnice je rovněž jednoduchý, hladké bílé příčky, přiznané obložené stropní trámy
s minimem detailů. Z interiéru zůstávají obvodové stěny neobložené, v kovovém
provedení. Dispozičně je rozdělena hasičská zbrojnice na dvě části – provozní
zázemí a garáž. Tomuto dělení odpovídá i dělení objektu na dvě křídla. Pozemek je v současné době zastavěný stávajícím objektem hasičské zbrojnice, který bude v
předstihu před zahájením stavby nové hasičské zbrojnice zbourán. Demolice
stávajícího objektu hasičské zbrojnice ani přeložka stávající panelové komunikace
zajišťující přístup k čerpací jímce ČOV není předmětem této veřejné zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000005

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

3035/17

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45216121-8 Výstavba požárních stanic

Místo plnění veřejné zakázky

Pozemky parc. č. st. 69, 26/1, 351/1, k.ú. Lhota U Dolních Břežan 628808, ulice Na Průhonu.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 000 000,- bez DPH (7 260 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

6 834 165,57 bez DPH (8 269 340,34 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

6 883 178,69 bez DPH (8 328 646,21 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

12. 7. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RTS, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Ludmila Horková

Kontaktní telefon: 545120248

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba hasičské zbrojnice Lhota pro jednotku SDH Dolní Břežany.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 20. 6. 2017 Zobrazit
Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky 20. 6. 2017 Zobrazit
Formulář Krycí list nabídky 20. 6. 2017 Zobrazit
Formulář pro uvedení podílu subdodavatelů 20. 6. 2017 Zobrazit
Svazek 2 - Požadavky na kvalifikaci dodavatele 20. 6. 2017 Zobrazit
Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů 20. 6. 2017 Zobrazit
Formulář pro uvedení referenčních staveb 20. 6. 2017 Zobrazit
Formulář pro uvedení seznamu techniků a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 20. 6. 2017 Zobrazit
Svazek 3 - Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo 20. 6. 2017 Zobrazit
Svazek 4 - Technické podmínky a Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 20. 6. 2017 Zobrazit
Svazek 5 - Projektová dokumentace stavby_část 1 20. 6. 2017 Zobrazit
Svazek 5 - Projektová dokumentace stavby_část 2 20. 6. 2017 Zobrazit
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výběr 20. 6. 2017 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele 7. 8. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo 11. 9. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo - Přílohy_část 1 11. 9. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo - Přílohy_část 2 11. 9. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo - Přílohy_část 3 11. 9. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo - Dodatek č. 1 11. 9. 2017 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele o průběhu výběrového řízení 11. 9. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo - Dodatek č. 2 2. 7. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap