Tělocvična, ZŠ Dolní Břežany

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Tělocvična, ZŠ Dolní Břežany zadávané zadavatelem Obec Dolní Břežany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dolní Břežany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Tělocvična, ZŠ Dolní Břežany

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového pavilonu základní školy - objektu pro výuku tělesné výchovy, tělocvičny. Jedná se o objekt o rozměrech 60,2 x 50,2m a výšce 13,2m je elipsoidního tvaru. Objekt tělocvičny je zastřešen ocelovou konstrukcí střechy. Pod ocelovou střechou tělocvičny je z monolitického betonu navržena konstrukce tribuny, šaten, hygienických zařízení, zázemí pro učitele technologických prostor. Veškerá schodiště uvnitř haly jsou navržena z prefabrikovaného betonu. Založení objektu tělocvičny je navrženo jako plošné na základové desce s rozšířením ve tvaru patek pod sloupy podpírající střechu budovy a se zesílením základové desky pod stěnami vnitřních monolitických stěn. Spojovací krček mezi tělocvičnou a stávajícím pavilonem ZŠ je navržen z monolitického betonu. Založení krčku je navrženo na základové desce s podélnými pasy pod řadami sloupu. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

512860

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1762/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45212222-8, 71250000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Dolní Břežany, ulice Na Vršku 290

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

94 000 000,- bez DPH (113 740 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

18. 11. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RTS, a.s., divize Veřejné zakázky, Lazaretní 13, Brno 615 00

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Mitáš

Kontaktní e-mail: pavel.mitas@rts.cz

Kontaktní telefon: +420 545 120 264

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Tělocvična, ZŠ Dolní Břežany.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení předběžných informací 30. 4. 2015 Zobrazit
Oznámení o zakázce 3. 6. 2015 Zobrazit
Odůvodnění veřejné zakázky 3. 6. 2015 Zobrazit
Kvalifikační dokumentace 3. 6. 2015 Zobrazit
Krycí list žádosti o účast 3. 6. 2015 Zobrazit
Formulář pro prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů 3. 6. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1 18. 6. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 2 23. 6. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 3 8. 7. 2015 Zobrazit
Formulář pro uvedení referenčních zakázek_rev1 8. 7. 2015 Zobrazit
Výzva k podání nabídky 9. 9. 2015 Zobrazit
Svazek 1 - Podmínky a požadavky 9. 9. 2015 Zobrazit
Svazek 2 - Smlouva o dílo 9. 9. 2015 Zobrazit
Svazek 3 - Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 9. 9. 2015 Zobrazit
Formulář - Krycí list nabídky 9. 9. 2015 Zobrazit
Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění požadavků podle § 68 odstavce 3 ZVZ 9. 9. 2015 Zobrazit
Příloha Svazek 1_Tabulka 1_váhy subkriterií 9. 9. 2015 Zobrazit
Příloha Svazek 1_Tabulka 2_hodnocení 9. 9. 2015 Zobrazit
Soupisy praci - Tělocvična ZŠ Dolní Břežany 9. 9. 2015 Zobrazit
Textová část PD 9. 9. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 4 18. 9. 2015 Zobrazit
Výzva k podání nabídky_úprava k DI č. 4 18. 9. 2015 Zobrazit
SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky_úprava k DI č. 4 18. 9. 2015 Zobrazit
SVAZEK 2 - Smlouva o dílo_úprava k DI č. 4 18. 9. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 5 18. 9. 2015 Zobrazit
SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky_úprava k DI č. 5 18. 9. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 6 23. 9. 2015 Zobrazit
Soupisy prací - příloha dodatečných informací č. 6 23. 9. 2015 Zobrazit
Výkres D 06 b - příloha dodatečných informací č. 6 23. 9. 2015 Zobrazit
Seznam příloh - příloha dodatečných informací č. 6 23. 9. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 7 25. 9. 2015 Zobrazit
Soupisy prací - příloha dodatečných informací č. 7 25. 9. 2015 Zobrazit
Soubor M3D - příloha dodatečných informací č. 7 25. 9. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 8 1. 10. 2015 Zobrazit
Soubor M3D - příloha dodatečných informací č. 8 1. 10. 2015 Zobrazit
Technická zpráva - Příloha dodatečných informací č. 8 1. 10. 2015 Zobrazit
Soupisy prací - příloha dodatečných informací č. 8 1. 10. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 9 5. 10. 2015 Zobrazit
Soupisy prací - příloha dodatečných informací č. 9 5. 10. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 10 9. 10. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 11 14. 10. 2015 Zobrazit
Studie prostorové akustiky - příloha dodatečných informací č. 11 14. 10. 2015 Zobrazit
Posouzení hluku - příloha dodatečných informací č. 11 14. 10. 2015 Zobrazit
Skladba podlah, str. 3 - příloha dodatečných informací č. 11 14. 10. 2015 Zobrazit
Skladba podlah, str. 4 - příloha dodatečných informací č. 11 14. 10. 2015 Zobrazit
Technická zpráva - příloha dodatečných informací č. 11 14. 10. 2015 Zobrazit
Soupisy prací - příloha dodatečných informací č. 11 14. 10. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 12 19. 10. 2015 Zobrazit
Výzva k podání nabídky_úprava k dodatečným informacím č. 12 19. 10. 2015 Zobrazit
SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky_úprava k dodatečným informacím č. 12 19. 10. 2015 Zobrazit
SVAZEK 2 - Smlouva o dílo_úprava k dodatečným informacím č. 12 19. 10. 2015 Zobrazit
Soupisy prací - příloha dodatečných informací č. 12 19. 10. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 13 20. 10. 2015 Zobrazit
Smlouva o dílo 20. 10. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 14 27. 10. 2015 Zobrazit
Soupisy prací - příloha dodatečných informací č. 14 27. 10. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 15 5. 11. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadání veřejné zakázky 21. 12. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap